O nas

AKTYWNIE DLA CZĘSTOCHOWIAN
Skierowana do mieszkańców Częstochowy

Miejska Platforma Usług Społecznych

Platforma Usług Społecznych skierowana jest do mieszkańców Częstochowy. Naszym celem jest zaspakajanie potrzeb przez podejmowanie działań w zakresie:

  • Profilaktyka uzależnień
  • Profilaktyka zdrowia
  • Poprawa bezpieczeństwa
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Promocja postaw ekologicznych

Naszą uwagę koncentrujemy szczególnie na potrzebach seniorów, rodziców i dzieci. Każda z tych grup boryka się z właściwymi sobie problemami współczesnego świata, które można rozpatrywać w trzech aspektach: profilaktyki zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa. 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

tel.: 34-368-24-61

e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl